Sandbjerg Gruppen A/S
Ejendomsudvikling & Rådgivning

Tingskiftevej 5
2900 Hellerup

Tlf. +45 40 42 82 14

Udvikling af en ejendom kan eksempelvis foregå ved at

  • Tilføre nye etagemeter, inddragelse af uudnyttede arealer, huludfyldninger eller tilbygning
  • Ændring af anvendelse
  • Anderledes/alternativ indretning
  • Udnyttelse af udenomsarealer
  • Tilkøb af tilstødende arealer/bygninger


Driftoptimering

Alle aktiviteter udføres med lejernes behov for øje. Lejerne er afhængige af at servicering og vedligeholdelse af ejendomme og tekniske anlæg fungerer tilfredsstillende. Vi lægger vægt på at beboerne møder kompetente og opmærksomme medarbejdere og dermed oplever en tryghed ved at bo i vores ejendomme.

  • Fokus på omsætning, indtjening og cash flow
  • Lejer(e) og service i fokus
  • Lejer(e)s bonitet analyseres

Ejendoms-udvikling ved ombygning, udvidelse, renovering

Sandbjerg Gruppen finder kreative løsninger på ejendomsprojekter - vi fokuserer på løsninger og ikke på begrænsninger
Dudal Webdesign