Sandbjerg Gruppen A/S
Ejendomsudvikling & Rådgivning

Tingskiftevej 5
2900 Hellerup

Tlf. +45 40 42 82 14

Godt beliggende ejendomme i Storkøbenhavn i fornuftig stand med et mindre udviklings- og driftsudviklingspotentiale, med fornuftigt startafkast og investeringshorisont.

Ejendomstyper som beboelsesejendomme, kombineret bolig- og erhvervsejendomme og/eller gode city-ejendomme med kontorer.

Ejendomme hvor der pga. tomgang er negativ likviditet, men hvor der kan skaffes lejer(e) er også interessante.

 

Vi opkøber investerings- ejendomme helt eller i delvist ejerskab

Sandbjerg Gruppen finder kreative løsninger på ejendomsprojekter - vi fokuserer på løsninger og ikke på begrænsninger
Dudal Webdesign